Wil je zelf ook sponsor worden van deze snelgroeiende hockeyclub?

Hockey is Hip, maar Hockey sponsoren is helemaal Hip !


Het zal u niet ontgaan zijn dat HCST een club met ambitie is. Ambitie voor plezier, ambitie voor groei en ambitie voor succes. Om die ambitie waar te maken zijn bijkomende financiële hulpmiddelen een noodzakelijk goed. Concreet dienen die 2 grote middellange termijn doelstellingen:


De kwaliteit van een goede opleidings-structuur is cruciaal. Goede opleiding betekent een hoog niveau van hockey en de aanzuigingskracht daarvan, maar ook structuur en herkenbaarheid in ons trainingsaanbod. Het goede opleidings-structuur is een continue proces dat HCST voortdurend zal willen voeden met middelen.

HCST heeft de ambitie om zo snel als mogelijk  op een volwaardig  hockeyveld te kunnen spelen. Met de hulp van de stad Sint-Truiden  zit dit  in de planning voorn de vernieuwing van de sportsite   aan het zwembad op St-Pieter.Enkele unieke argumenten om u als sponsor aan te melden:


Hockey is een zeer faire sport voor meisjes en jongens,   sportiviteit en spelbeleveing staan voorop.


Hockey is één van de snelst groeiende sporten in België en we maken gebruik van dit momentum: o.a. gedreven door de goede prestaties van onze nationale elftallen. Hockey is dus hip, groeit enorm snel en heeft veel 'exposure'.   Hockey is geen regionale sport, wedstrijden worden  niet alleen in Limburg maar heel Vlaandere (soms zelfs Wallonië) gespeeld.


We zijn ook de enige club in Zuid-Limburg en hebben de kaap van de 170 leden bereikt.


HCST wordt geleid door een combinatie van mensen uit het bedrijfsleven én de sportcultuur. Actieve marketing en communicatie is voor ons een 'given fact'..


HCST voert een buitengewoon actief persbeleid. We zoeken met grote regelmaat de lokale en regionale dagbladen, maar zijn ook zéér present in de sociale media.


HCST speelt een zeer prominente rol in de ontwikkeling van de hockeysport in Limburg.


We beschikken over een professionele en gestroomlijnde website en Facebookpagina  waarmee we op zeer regelmatige wijze naar onze leden communiceren.


HCST zal jaarlijks verscheidene evenementen organiseren waarin sponsors in contact komen met leden, bestuur en lokale overheden.Als bestuur realiseren we terdege dat we de komende jaren heel hard zullen moeten blijven werken om onze ambities waar te maken. U als sponsor kan daarbij het verschil maken.

Heeft u interesse voor sponsoring? Neem contact met ons op via het contactformulier of vraag de uitgebreide folder met ons sponsorconcept aan.